Tražiš kvalitetne pripreme za maturu?

Na ovoj stranici ćeš pronaći infomacije o:

 1. Pojedinačnim predmetima i cijeni priprema za maturu
 2. Paketima više predmeta
 3. Terminima priprema prilagođenih tvojim potrebama
 4. Opće najvažnije informacije o maturi 

Predmeti pojedinačno

Matematika je na državnoj maturi obvezni predmet a može se polagati na višoj ili na osnovnoj razini.
Ispitni katalog za državnu maturu iz Matematike sadrži sve potrebne informacije i detaljna pojašnjenja o obliku i sadržaju ispita tj.jasno opisuje što će se i kako ispitivati na državnoj maturi. Za razliku od drugih predmeta ispitni katalog iz matematike je ostao nepromjenjen.

Viša razina ispita iz Matematike usklađena je s nastavnim planom i programom za gimnazije, a učenici koji nisu matematiku slušali prema gimnazijskom programu moraju veliki uložiti dodatni trud kako bi proširili i nadopunili svoje znanje sadržajima koji nisu obrađeni u redovnoj nastavi te su pripreme iz matematike takvim učenicima od velikog značaja.

Pogledajte više informacija:

 1. kako upisati pripreme?
 2. popusti i pogodnosti za grupe
 3. program rada na pripremama
 4. struktura  i bodovanje ispita iz matematike
 5. bazu dosadašnjih ispita iz matematike na višoj razini s kompletnim rješenjima - za samostalnu besplatnu pripremu državne mature
 6. ispitni katalog iz matematike

Na pripremama za maturu podučit ćemo vas kako se najbolje pripremiti za ispit državne mature na višoj razini iz matematike te kroz rješene primjere pokazati kako izgledaju zadatci s državne mature uz konkretne savjete što maturant treba znati, razumjeti i moći rješiti na ispitu. 

Besplatna skripta iz matematike za pripreme mature s 1200 rješenih zadataka i teorijskim objašnjenjima gradiva za vježbu, a uz nju vas prati set od desetak testova kojima pratimo vaš napredak kroz gradivo i usvojenost obrazovnih ishoda i zadataka kroz koje prolazimo na pripremama a koje su nužni za dobar uspjeh na državnoj maturi.

Nudimo vam učinkovito i temeljito pripremanje za ispite na maturu jer u maloj grupi od 2-6 polaznika jedino možete dobiti ono što vam treba a to je rezutat na ispitu.

Imamo odlične reference koje će vas uvjeriti da smo investicija u znanje i vašu bolju budućnost.
Pripreme iz MATEMATIKESati nastaveCijena Cijena uz gotovinski popust
viša (A) razina 60 1990 kn  1890 kn

 

Pripreme uključuju

 • 60 sati nastave
 • GARANTIRANO najviše 6 učenika u grupi
 • testiranje znanja učenika nakon prijave priprema
 • besplatna skripta za državnu maturu iz matematike viša razina usklađena sa ispitnim katalogom
 • redovna testiranja nakon završenih poglavlja s ciljem praćenja kvalitete rad učenika
 • redovne konzultacije neposredno prije sata
 • besplatno savjetovanje o maturi i upisima na fakultet - Važno: Kako napraviti najbolju strategiju za upis na željeni fakultet?

Ispitni katalog za državnu maturu iz Matematike sadrži sve potrebne informacije i detaljna pojašnjenja o obliku i sadržaju ispita  tj.jasno opisuje što će se i kako ispitivati na državnoj maturi. Za vas smo izvukli najvažnije informacije o osnovnoj (B) razini državne mature i načinu pripremanja i polaganja ispita.

Učenici strukovnih škola koji nisu matematiku slušali prema gimnazijskom programu moraju uložiti dodatni trud kako bi proširili i nadopunili svoje znanje sadržajima koji nisu obrađeni u redovnoj nastavi. Pripreme iz matematike takvim učenicima od velikog značaja da  u roku uz mentorski rad kvalitetnih profesora u maloj grupi savladaju cjelokupno gradivo i utvrde staro gradivo.

Pogledajte više informacija:

 1. kako upisati pripreme?
 2. popusti i pogodnosti za grupe
 3. program rada na pripremama
 4. struktura  i bodovanje ispita iz matematike
 5. bazu dosadašnjih ispita iz matematike na osnovnoj B razini s kompletnim rješenjima - za samostalnu besplatnu pripremu državne mature
 6. ispitni katalog iz matematike

Na pripremama za maturu podučit ćemo vas kako se najbolje pripremiti za ispit državne mature iz matematike na osnovnoj razini . Kroz primjere rješenih zadataka i rješenih rokova državne mature pokazati ćemo vam kako izgledaju zadatci i kako se za njih najbolje pripremiti. Strah i neizvjestnost će biti prošlost nakon naše zajedničke pripreme. 
Besplatna skripta za državnu maturu iz matematike sa preko 700 zadataka s rješenjima i teorijskim objašnjenjima gradiva za vježbu izvrstan je priručnik koji će vam pomoći da kvalitetno ponovite gradivo prijašnjih godina. Uz besplatnu skriptu dolazi i set od desetak testova kojima pratimo vaš napredak kroz gradivo i usvojenost obrazovnih ishoda i zadataka kroz koje prolazimo na pripremama a koje su nužni za dobar uspjeh na državnoj maturi.

Imamo odlične reference koje će vas uvjeriti da smo investicija u znanje i vašu sigurnost i budućnost. S nama ne možete pogriješiti - GARANTIRAMO!!!
Pripreme iz MATEMATIKESati nastaveCijena Cijena uz gotovinski popust
osnovna (B) razina 40 1390 kn 1290 kn

 

Pripreme uključuju

 • 40 sati nastave
 • GARANTIRANO najviše 6 učenika u grupi - moguće i manje
 • testiranje znanja učenika nakon prijave priprema
 • besplatna skripta iz matematike za državnu maturu osnovna razina usklađena sa ispitnim katalogom
 • redovna testiranja nakon završenih poglavlja s ciljem praćenja kvalitete rad učenika
 • redovne konzultacije neposredno prije sata
 • besplatno savjetovanje o maturi i upisima na fakultet - Važno: Kako napraviti najbolju strategiju za upis na željeni fakultet?

Fizika je na državnoj maturi izborni predmet. U Ispitnome katalogu iz Fizike navedene su sve potrebne informacije i detaljna objašnjenja o obliku i sadržaju ispita i jasno je određeno što se od pristupnika očekuje u ispitu a usklađen je s odobrenim Nastavnim planom i programom za Fiziku u gimnazijama. 

S maturantima detaljno i sistematski ponavljamo gradivo fizike od 1. do 4. razreda srednje škole kroz preko 600 zadataka maturskog tipa i 18 testova. Mala grupa od maksimalno 6 učenika pruža vam jedinstvenu priliku da se izvrsno pripremite za ispit u kojem svaki bod i točno riješeni zadatak može činiti razliku da li će te upisati željeni fakultet ili ne. Na pripremama se detaljno prolazi teorija i zadaci.

Pogledajte sve najvažnije informacije o:

 1. područja ispitivanja
 2. očekivanima obrazovnim ishodima
 3. izgledu ispita i načinu bodovanja zadataka
 4. primjere zadataka s detaljnim objašnjenjima.
Imamo odlične reference koje će vas uvjeriti da smo investicija u znanje i vašu budućnost a ne trošak.
Pripreme iz Sati nastaveCijena Cijena uz gotovinski popust
FIZIKE 40 1390 kn 1290 kn

 

Pripreme uključuju

 • 40 sati nastave
 • GARANTIRANO najviše 6 učenika u grupi - moguće je i manje
 • ponavljanje teorije i uvježbavanje zadataka po starim maturskim ispitima
 • testiranje znanja učenika nakon prijave priprema
 • besplatna skripta iz fizike za državnu maturu usklađena sa ispitnim katalogom NCVVO-a
 • redovna testiranja nakon završenih poglavlja s ciljem praćenja kvalitete rad učenika
 • redovne konzultacije neposredno prije sata
 • besplatno savjetovanje o maturi i upisima na fakultet - Važno: Kako napraviti najbolju strategiju za upis na željeni fakultet?

 

Zdravo, izabrao si najteži ispit na ovogodišnjoj maturi. Čestitamo! Samo hrabro naprijed. Odricanje i trud sigurno će se isplatiti kad dođu rezultati ispita. Dočekat ćeš ih sa osmjehom na licu.

Maturanti, detaljno i sistematski s vama ponavljamo gradivo kemije od 1. do 4. razreda srednje škole kroz preko 700 zadataka maturskog tipa i mnoštvom testovaMala grupa od maksimalno 6 učenika pruža vam jedinstvenu priliku da se izvrsno pripremite za ispit u kojem svaki bod i točno riješeni zadatak može činiti razliku da li će te upisati željeni fakultet ili ne. Komunikacija s izvrsnom profesoricom je odlična jer vas je jako malo u grupi. Na pripremama se detaljno prolazi teorija i zadaci. Zadatci na ispitu nose po jedan bod, a za pola njih se ispiše pola stranice i zahtijevaju korištenje dosta formula.

Pogledajte sve najvažnije informacije o :

1. području ispitivanja

2. očekivanim obrazovnim ishodima

3. izgledu ispita na maturi iz kemije i načinu bodovanja zadataka

4. primjere zadataka s detaljnim objašnjenjima.

Imamo odlične reference koje će vas uvjeriti da smo investicija u znanje i vašu budućnost a ne trošak.
Pripreme iz Sati nastaveCijena Cijena uz gotovinski popust
KEMIJE 36 1250 kn 1190 kn

Pripreme uključuju

 • 36 sati nastave
 • GARANTIRANO najviše 6 učenika u grupi - moguće je i manje
 • ponavljanje teorije i uvježbavanje zadataka po starim maturskim ispitima
 • testiranje znanja učenika nakon prijave priprema
 • besplatna skripta iz kemije za državnu maturu usklađena sa ispitnim katalogom NCVVO-a
 • redovna testiranja nakon završenih poglavlja s ciljem praćenja kvalitete rad učenika
 • redovne konzultacije neposredno prije sata
 • besplatno savjetovanje o maturi i upisima na fakultet - Važno: Kako napraviti najbolju strategiju za upis na željeni fakultet?

Paketi predmeta

Ovaj paketa priprema za maturu uključuje nastavu iz Matematike na razini A te izborni predmet – Fiziku, koji su potrebni ili donose dodatne bodove kod upisa na fakultete odnosno studijske programe tehničkih znanosti. 

Ovo je najčešće tražena kombinacija predmeta na našim pripremama.

Fakulteti koji traže matematiku i fiziku su: Arhitektonski, FSB, FER, RGN, Tehničko veleučilište, Grafički, Promet, Građevina, Tekstilno -tehnološki fakultet.

Kroz 60 sati matematike i 40 sati fizike detaljno će te proći sve najvažnije elemente gradiva. Upamtite da državna matura  nije pusto rješavanje zadataka već uspješna primjena stečenih trajnih znanja iz matematike i fizike. 

U donjoj tablici primjetit će te da tehničkim fakultetima s liste ukupan zbroj bodova za položeni ispit iz matematike viša razina i fizike zajedno s ocjenama premašuje 85%  ukupnog udjela bodova.

Bez izvrsnih rezultata iz ova dva predmeta male su šanse da će te upisati neki od navedenih fakulteta.

Više o predmetima možete pročitajte ovdje:

 1. Matematika (60 sati)
 2. Fizika (40 sati)
Paket TEHNIKASati nastaveOsnovna cijena Popust na paketCijena Cijena uz gotovinski popust / jednokratno plaćanje

Matematika (A) + Fizika

100 3380 kn - 100 kn 3280 kn* 3080 kn*

(*) Na ove cijene moguće je ostvariti dodatne popuste

- plaćanje na maksimalno 6 rata

Fakulteti koji zahtjevaju polaganje matematike i fizike na maturi:

(*) NO -predmet nije obavezno položiti; O- predmet se mora obavezno položiti

Naziv studijaMatematika A razinaFizika(*)Ocjene iz srednje školeUKUPNO
Aeronautika - Fakultet prometnih znanosti 30% 10% (NO) 40% 80%
Brodogradnja - Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci 30% 15% (NO) 40% 85%
Fakultet strojarstva i brodogradnje, smjerovi: Brodogradnja, Strojarstvo  40% 15%(NO) 40% 95%

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, smjerovi:

Kemija i inženjerstvo materijala; Ekoinženjerstvo ; Kemijsko inženjerstvo

42% 18%(NO) 40% 98%
Elektrotehnika - Tehničko veleučilište 50% 10%(O) 40% 100%
Geodezija i geoinformatika - Geodetski fakultet 30% 10%(O) 40% 80%

Rudarsko-geološko-naftni fakultet, smjerovi:

Geološko inženjerstvo, Naftno rudarstvo

36% 24%(NO) 40% 100%
Građevinarstvo - Građevinski fakultet 45% 10%(NO) 40% 95%
Grafički fakultet, smjer:Grafička tehnologija 30% 30%(O) 40% 100%
Fakultet prometnih znanosti: smjerovi: Inteligentni transportni sustavi i logistika, Promet 40% 20%(NO) 40% 100%
Mehatronika - Tehničko veleučilište 50% 10%(O) 40% 100%
 Tehničko-tehnološki fakultet - Industrijski dizajn tekstila i odjeće  42%  18%(NO)  40%  100%

U kombinaciji osim matematike i fizike nudimo vam još dva predmeta: kemiju i biologiju i s njima jos neke kombinacije priprema za razne fakultete.

Kombinacije paketa uključuju 60 sati matematike, 40 sati fizike, 36 sati kemije i 36 sati biologije. Pripreme iz ovih važnih predmeta su opsežne a jer se kod nas vrijeme puno kvalitetnije iskoristi zbog malih grupa do maksimalno 6 polaznika daleko efikasnije nego bilo gdje drugo.

Budite sigurni da vam jedini možemo ponuditi grupe s najmanje učenika na pripremama od shih drugih centara. O našoj kvaliteti već ste pročitali na rececnzijama na našim stranicama.

Upamtite da državna matura nije pusto rješavanje zadataka već uspješna primjena stečenih trajnih znanja iz srednje škole.

Više o predmetima možete pročitajte ovdje:

 1. Matematika (60 sati)
 2. Fizika (40 sati)
 3. Kemija (36 sati)
 4. Biologija (36 sati)

Nove povoljnije cijene navedene u tablicama su korigirane 15.10.2017 i vrijede za sve naše prijavljenje polaznike ove godine bez obzira na datum prijave na pripreme.

Predmeti u paketu Sati nastaveOsnovna cijenaPopust na paketCijena s popustom na paketCijena uz gotovinski popust / jednokratno plaćanje

Matematika (A) + Biologija+ Kemija

132 4490 kn -300 kn 4190 kn* 3880 kn*
Matematika (A) + (Biologija ili Kemija) 96 3240 kn -200 kn 3040 kn* 2980 kn*
Matematika (A) + Fizika+ Kemija 136 4630 kn -300 kn 4330 kn* 4180 kn*
Fizika +Kemija + Biologija 112 3890 kn -300 kn 3590kn* 3380 kn*
Matematika + Fizika + Kemija + Biologija  172   5880 kn -600 kn   5280 kn* 4990 kn* 

(*) Na ove cijene moguće je ostvariti dodatne popuste za svaku preporuku naših priprema

- plaćanje na maksimalno 6 rata;

 

Kalendar ispita državne mature 2017./2018.g. datumi

Početak prijava

Prijave na naše pripreme počinju od 04.09.2017. Upiši se

04.09.2017

04.11.2017.

Početak priprema

Matematika 60 sati

BIOLOGIJA

Državna matura - ispit iz biologije

12.06.2018. 9:00

13.06.2018. 9:00

FIZIKA

Državna matura - ispit iz fizike

KEMIJA

Državna matura - ispit iz kemije

15.06.2018. 9:00

18.06.2018. 9:00

HRVATSKI JEZIK A I B (test)

Državna matura - ispit iz hrvatskog (test)

HRVATSKI JEZIK A I B (esej)

Državna matura - ispit iz hrvatskog (esej)

18.06.2018. 9:00

21.06.2018. 9:00

ENGLESKI JEZIK A I B

Državna matura - ispit iz engleskog

MATEMATIKA A I B

Državna matura - ispit iz matematike

27.06.2018. 9:00

11. 7. 2018

OBJAVA REZULTATA

ROK ZA PRIGOVORE: 13. 7. 2018.

KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 16. 7. 2018.

PODJELA SVJEDODŽBA: 18. 7. 2018.

Informacije o državnoj maturi - prijave, odjave i rezultati ispita

Česta pitanja o državnoj maturi i odgovori

Izvor informacija su stranice www.studij.hr

Ako imate dodatnih pitanja, prijedloga ili trebate dodatne informacije, pošaljite upit putem obrasca za postavljanje upita i odgovor će te dobiti od nadležnih službi u vrlo kratkom perioduovdje potrazi odgovore

na preko 130 pitanja o državnoj maturi:

 1. Na koji način se prijavljuje u sustav?
 2. Problemi s korisničkim podacima.
 3. Tehnički problemi s korištenjem sustava vezan za prijavu preddiplomskih studijskih programa
 4.  Slanje dokumentacije
 5. Pravo prednosti pri upisu na visoka učilišta
 6. Bodovi i rang-liste, nedoumice
 7. Obveza polaganja ispita državne mature
 8. Posebna postignuća
 9. Trenutno studirate, ali želite promijeniti studij
 10. Potvrde o upisu paralelnog studija ili studija u inozemstvu
 11. Mlađi kandidati za prijavu na umjetničke Akademije
 12. Upit vezan za prijavu diplomskih studijskih programa
 13. Tehnički problemi s korištenjem sustava vezan za prijavu diplomskih studijskih programa
O nama - zašto izabrati Caki pripreme za maturu?

Pripreme kroz sliku

previous arrow
next arrow
Slider
Review
Odlično objašnjavanje zadataka.Sva pohvala Profesoru.
Luka · Komentari instrukcija za školu · 3 months ago
Review
Kvalitetne poduke, prolazi se kroz skoro svaki zadatak s kolokvija, pitaš što god te zanima, profesor uvijek spreman pomoći i razjasniti sve nejasnoće, preporučujem svima koji vole radnu i opuštenu atmosferu
Fran Nevistić · Komentari instrukcija za fakultete · 6 months ago
Review
Odlične instrukcije. Sve se temeljito objašnjava i prolazi,a najključnije stvari se više puta ponavljaju.
Marko Crnjac · Komentari instrukcija za fakultete · 6 months ago
Review
Profesor tumači gradivo jednostavno, pristupačno i lako razumljivo. Zna motivirati za rad i olakšati gradivo . Prilagodio se meni poštujući moje zahtjeve vezane uz predmet  i način od kuda želim raditi (iz koje zbirke). Atmosfera je izuzetno pozitivna , a nakon obrađenog gradiva olakšano mi je samostalno vježbanje  iz matematike i iz fizike ! Rezulati na testovima su mi sjajni ! Ocjena 5 !  Hvala profesore ! :)
Ana · Komentari instrukcija za školu · 10 months ago
Review
Profesor je opušten i pozitivan, uvijek nas ohrabruje i daje riječi podrške! Objašnjava brzinom i opsegom koji je potreban svakoj individui i bez problema će objasniti nešto i milijun puta dok se ne shvati. Ako želite dodatnih materijala za vježbu, Caki će ih nabaviti i previše tako da nikad ne bude dosadno. Maksimalno se trudi oko dogovora i termina.  Preporuka svima koji žele što prije riješiti ispite i onima koji stvarno žele naučiti gradivo koje ih muči.
Jovana Vlaisavljević · Komentari instrukcija za fakultete · 1 years ago
Review
Super pristup, odlična atmosfera i jako strpljiv s nama koji nemaju pojma. Matematika se počne činit jednostavna i zabavna.  Definitivno preporuka svima koji si žele olakšat život i položit ispit, maturu ili bilo kaj drugo vezano uz matišu. Caki je rješenje za vas. ?
Antonio Klasić · Komentari instrukcija za fakultete · 1 years ago
Review
U slucaju da nekome stvarno ne ide matematika, ovo su najbolje pripreme koje mozete upisati. Profesor ima strpljenja i razumijevanja. Objasnit ce vam i najbanalniju stvar bez problema. Materijal za rad je detaljan i imate priliku proci kroz sve vrste zadataka i vise puta. Ja sam vise nego zadovoljna ovim pripremama i definitivno ih preporucam svima! :)
Margita Miše · Pripreme za maturu iz matematike (B) · 1 years ago
Review
Male grupe su super jer se dobro radi. Jako dobre skripte s odličnim zadacima i dodatni materijali te testovi. Redovno nas testiraju....sve nam polako i detaljno objasni i uvijek na raspolaganju za dodatna pitanja
Review
Prije svega pohvale za veliko strpljenje posebno prema učenicima sa slabijim predznanjem. Rad u maloj grupi super pomaže da lakše pratimo gradivo....češće možemo pitati što nam nije jasno. Ekipa i atmosfera je super za rad, a skipta sa zadacima odlična i više nego dovoljno za odličnu pripremu.  Sviđa mi se radna atmosfera koja mi je bila izuzetno važna da bi se dobro pripremio za ispit. Bez imalo sumnje preporuka svima da idu kod Cakija.
Review
Odličan profesor, prilagodljiv, atmosfera opuštena što jako olakšava pristup. Pomoglo mi je da smanjim barijeru prema matematici koju vjerujem mnogi imaju :) Preporuka svima!
Review
Najbolje instrukcije iz matematike na kojima sam bila. Profesor je odličan, svako moje pitanje (a imala sam ih dosta) bilo je odlično dočekano i odgovoreno. Atmosfera je vrh. Kod profesora sam se pripremala za maturu i riješila sam ju s odličnim uspjehom, a sada, kada idem na Ekonomski fakultet, njemu se obraćam kada mi zatrebaju instrukcije. Toplo preporučam svakome tko traži kvalitetne instrukcije iz matematike! :)
Petra Medarić · Komentari instrukcija za školu · 1 years ago
Review
Pripreme su odlične. Na satovima se puno zadataka izvježba, ali svaki je prije toga detaljno objašnjeno. Caki je uvijek na raspolaganju za sva pitanja i nije mu teško ponovno objasniti neki zadatak. ????
Review
Odlično objašnjava, nemam zamjerke. Polako i vrlo razumljivo.
Lorena · Komentari instrukcija za fakultete · 1 years ago
Review
Profesor sve super objasni u malo vremena, a rezultati su odlični. Hvala na pomoći prof. Caki :-)
Frana · Komentari instrukcija za školu · 1 years ago
Review
Polozio ispit iz prvog pokusaja nakon instrukcija, super atmosfera, fleksibilno vrijeme instrukcija. Odusevio me nacin rada posto se instruktor moze prilagoditi cijeloj grupi iako je nekima potrebno vise, a nekima manje rada. Takodjer pohvale instruktoru posto ga se moze kontaktirati i izvan instrukcija te je spreman uloziti i vise nego dovoljno truda za nas.  Definitivno preporucam svima, malima i velikima :)  Hvala jos jednom!
Review
Bila sam na instrukcijama i iz matematike i iz fizike za fakultet. Prezadovoljna sam. Metoda rada i pristup odlični, objašnjavanje na primjerima iz života puuno olakšava cijelu situaciju, instruktor sa razumijevanjem da svatko ima drugačije predznanje i da na temelju toga svakom učeniku/studentu treba pristupiti drugačije. Iskreno preporučam svima!
Review
Prošli smo pripreme za sva tri kolokvija u grupi nas petorica. Mislio sam da neće prof.imati vremena da nam odgovori na pitanja i da nam individualno pomogne jer radimo u grupi ali cijelo vrijeme nas je pratio i ispravljao kad smo griješili. Super objašnjava - kvalitetno, jednostavno i razumljivo a opet vidi se da je jako stručan. Bilo je odlično, od nas petorice četvero smo kolokvirali ispit bez problema. Uglavnom preporuka studentima FSBa.
Review
Posto su male grupe profesor se moze posvetiti svima i nikada me nije bilo strah ili sram nesto pitati kao sto je to obicno u vecim grupama. Program je super slozen i puno mi je pomogao da dobim zeljenu ocjenu na maturi. Definitivno preporucam! :)
Review
Fenomenalan profesor koji puno problema zna objasnit primjerima u stvarnom svijetu.  Često bi znao ostati nakon odrađenog sata kako bi mi objasnio neki zadatak koji nisam u potpunosti shvatio. Toplo ga preporučam svima koji imaju bilo kakve probleme iz matematike. Ah da...matematika položena bez problema :-) ispit iz matematike 1 rasturio na strojarstvu
Review
Vrhunske instrukcije. Caki mi je pomogao spasiti matišu u 4 razredu. Motivirao me da lakše položim testove bez problema i pomogao vježbati nizove i funkcije kad je trebalo za test. Sve riješeno u par sati.
Review
Odlične i jedine instrukcije iz matematike koje sam uzimao. Profesor Caki te detaljno pripremi za sve sto se moze naci na testu u veoma kratkom roku, a uz sve to je atmosfera veoma opustena i nimalo stresna. Preporučam svima.
Luka · Komentari instrukcija za školu · 1 years ago
Review
Imao sam problema s matematikom zbog slabog predznanja iz srednje škole. Gledao sam po internetu i onda naletio na ovu stranicu te sam pročitao recenzije drugih koji su pisali o Cakiju. Bio sam skeptičan jer sam mislio da nije stvarno ali sam se ipak odlučio probati i nisam požalio.  Odlične instrukcije i fantastična poduka,profesor je direktan i vrlo jasan u prenošenju znanja. Priprema ciljano za ispit. Nakon rada sa Cakijem i instrukcija iz matematike rasturio na ispitu iz Matematike 1. Svakako preporučujem svima kome je potrebna pomoć da položi ispit iz matematike na Prometnom fakultetu.  Prošli smo sve zadatke s ispitnih rokova i još mi je pripremio dodatne primjere za vježbu te simulaciju ispita prije samog testa da mi učvrsti samopouzdanje. Ne tražite dalje...Caki je tu. 8)
Dejan Andjelic · Komentari instrukcija za fakultete · 1 years ago
Review
Svaki put kada sam došla na instrukcije, osjećala sam se dobrodošlo. Nikada nije bilo tenzija ili neugodnih situacija- uvijek mi je bilo izvrsno! Caki je zakon i rado dolazim, a uz to sve, rezultati rada su itekako vidljivi i nikada nisam bila razočarana.
Martina · Komentari instrukcija za školu · 1 years ago
Review
Odlicne instrukcije iz matematike! Ispit položen, jedna briga manje. Hvala na strpljenju
Ana · Komentari instrukcija za fakultete · 1 years ago
Review
Odlicne instrukcije! Toplo preporucam svima! Kada sam dobila 3 jedinice iz fizike iz istoga gradiva (2  su bila ispravka) odlucila sam se na instrukcije i nisam pozalila, jer sam iz ispravka (3.) dobila 5!
Review
Iskreno preporučam pripreme.Profesor je predobar,jako dobroobjašnjava.,uvjek mozete doc ranije ili ostit malo duže i pitat ga sve sto vas zanima.Tijekom cijelih priprema je indivdualno svaciji rad i napredak pratio.Isti zadatak ce ako treba bezbroj puta ponoviti i na puno različitih načina objansniti.Grupe su stvarno odlicne jer bude max 6 učenika i stvarno se prof svakome stigne posvetit.Atmosfera je skroz opušetna i prijateljska,osjecat cete se kao doma.Moje znanje iz mat je stvarno loše a pomoću priprema sam i A razinu savladala tako da vam je Caki poduka stvarno izbor sa kojim necete pogrijesit. :)
Marina Rašić · Pripreme za maturu iz matematike (A) · 1 years ago
Review
Najbolje instrukcije i najbolje pripreme!Na instrukcije sam išla dvije godine i jako mi se svidio način rada i objašnjavanja profesora Cakija.Kod Cakija sam naučila više nego u školi definitivno,a veliki sam antitalent za matematiku.Stekla sam puno znanja te sam tako odlučila ići tamo i na pripreme.Pripreme su bile u malim grupicama sto nam je omogućavalo bolji rad jer se profesor može posvetiti svakom posebno.Objasnio nam je svaku nejasnocu i jako se trudio te smo uz zezanciju i stalni rad svi položili matematiku s dobrim ocjenama i upisali željeni faks.Uz Cakija matematika mi je postala draža!Preporučujem svima!!!!
Valentina · Pripreme za maturu iz matematike (A) · 1 years ago
Review
Zahvaljujući odličnim pripremama jako sam zadovoljna rezultatima mature te sam upisala željeni fakultet. Pristup je odličan, profesor razjasni svako gradivo, ništa se ne preskače te ono što je najvažnije, zbog manjeg broja učenika nitko ne ostaje zakinut, profesor svakom učeniku pojasni ono što ne razumije i više puta ako je potrebno. Svim maturantima definitivno preporučujem ove pripreme! :)
Review
Pripreme su odlične, profesor je super samo zato što je odličan predavač već zato što se izuzetno trudi i stalo mu je da svaki polaznik priprema što bolje razumiju svako gradivo. Meni kao totalnom antitalentu za matematiku su te pripreme omogućile bolje praćenje nastave matematike u školi, dobar rezultat na državnoj maturi i bolje razumjevanje samog predmeta te me naučile na koji način pristupiti predmetu. Svima preporučujem pripreme kod Cakija :)
Martin Češi · Pripreme za maturu iz matematike (A) · 1 years ago
Review
Pripreme su super, profesorica je vrlo strpljiva i obzirna te se nastoji prilagoditi tempu grupe i nije joj problem ponoviti utvrdeno jos nekoliko puta ako treba. :) Uspostavili smo dobru komunikaciju s njom i sve dodatne materijale koje smo trazili profesorica nam je omogucila. Jednom smo prilikom izlazili pojedinacno na plocu ispisati zadatak kako bi se ustvrdilo sto komu nije jasno, tako da se stvarno svima posvecuje i prilagodava se svacijim potrebama i pojasnjava svakome u cemu tocno steka. :) S obzirom da sam jako malo kemije naucila u srednjoj, ove su pripreme stvarno pomogle u razumijevanju kemije i stjecanju boljih osnova. Savjet ucenicima iz moje greske doduse: ohladite sa skolom i prosjekom posljednje godine i vise se bavite materijalima koje koristite na pripremama, razlika u krajnjem rezultatu je velika !!!
Review
Odlicne pripreme, profesorica detaljno pojasnjava svaku lekciju od pocetka tako da se moze nauciti i bez velikog predznanja. Ispiti se dijele redovito tako da je tesko zapasti u duzi period nerada :) Veliki se naglasak stavlja na usvajanje pravilnog razmisljanja i postavljanje pravih pitanja pri rijesavanju zadataka, tako da i oni koji mozda nisu zasjali u srednjoj skoli mogu poprilicno napredovati kroz ovaj drugaciji pristup ucenju, bez strebetanja! :) Moj prijedlog ukoliko ste slabi s fizikom, zapisujte i vise no sto vam profesorica diktira jer je zapravo svaki mali komentar koristan i nista sto profesorica kaze nije visak koji se od vas kasnije nece traziti u samim zadacima. Savjet ucenicima iz moje greske doduse: ohladite sa skolom i prosjekom posljednje godine i vise se bavite materijalima koje koristite na pripremama, razlika u krajnjem rezultatu je velika !!!
Review
Pripreme su super, profesor se nastoji prilagoditi svima u grupi tako da nitko nije na gubitku i nikad nije problem vratiti se na vec ponovljeno ukoliko nije sjelo koliko vrijeme, naravno, dopusta.  :) Veliki se naglasak stavlja na usvajanje pravilnog razmisljanja i postavljanje pravih pitanja pri rjesavanju zadataka, tako da i oni koji mozda nisu zasjali u srednjoj skoli mogu poprilicno napredovati kroz ovaj drugaciji pristup ucenju, bez strebetanja kako s matematikom i treba! :) Jedina kritika koje sam se sjetila jest da skripte znaju imati greskica pa bi bilo dobro na tome jos poraditi od strane profesora. Savjet ucenicima iz moje greske doduse: ohladite sa skolom i prosjekom posljednje godine i vise se bavite materijalima koje koristite na pripremama, razlika u krajnjem rezultatu je velika !!!
Review
Super pripreme, mali je broj polaznika u grupi pa je povezanost i dostupnost predavaca bolja. Skripte su naoruzane zadacima i dosta ih je s proslih drzavnih matura! Ucionice su moderno uredene i atmosfrea je radna i vesela :) PREPORUCUJEM SVIMA!!!
Review
Naučio sam više kod Cakija nego u školi pod predavanjima. Toplo preporučam svima!
Review
Ako stvarno želite naučiti matematiku i da sa priprema odlazite sretni i zadovoljni, onda je ovo pravo mjesto za vas. Ja koji sam totalni antitalent za matematiku, uspio sam ju naučiti te sam pritom stekao odličnog instruktora i prijatelja. Svima preporučam Cakija :D
Review
Odlične pripremne i još bolja atmosfera. Ugodno sam iznenađena načinom rada i profesorom, također prezadovoljna upisom na 1. izbor fakulteta. Bez sumnje bolje odrađeno nego u velikim grupama na drugim pripremama.
Tea · Pripreme za maturu iz matematike (B) · 2 years ago
Review
Do Caki priprema za državnu maturu došla sam preporukom preko prijateljice koja je bila jako zadovoljna. Iako nikad nisam čula za ove pripreme oduševila me radna atmosfera u maloj učionici. Profesor je uvijek bio spreman odgovoriti na sva moja pitanja, jasno ih objasniti što mi se jako svidjelo. Posebno mi je bilo drago jer sam sportašica i ove pripreme su mi omogućile da uskladim termine treninga i učenja za ispit državne mature s profesorom. Hvala vam puno. Upisala sam svoj prvi izbor bez problema. Sretno svim budućim maturantima.
Review
Super pripreme za državnu maturu iz matematike uz koje sam bez problema upisao Građevinski fakultet u Zagrebu. Jako sam zadovoljan načinom rada. Bio sam u grupi s prijateljima iz razreda što je odlično jer smo mogli zajedno dogovarati termine s profesorom iz matematike prema našem rasporedu i obavezama u školi.  Dobra stvar je sto smo mogli sami sastaviti grupu nas nekoliko iz razreda, pa samo dodatno vježbali zajedno ili u školi.
Karlo · Pripreme za maturu iz matematike (A) · 2 years ago
Review
Odličan način da se ponovi i utvrdi gradivo, ozbiljniji je rad pogotovo zato što su manje grupe, profesori su susretljivi, a pogotovo Caki :)
Blaž · Pripreme za maturu iz fizike · 2 years ago
Review
Zbog malih grupa na pripremama za državnu maturu instruktor se može posvetiti svakom uceniku posebno i pojedinacno objasniti nejasnoce. Zadaci za provjeru uz svako poglavlje i vrlo pristupacan i simpatican predavač!
Alma · Pripreme za maturu iz matematike (A) · 2 years ago
Review
Svima preporucam ove pripreme!Ukoliko zelite "popuniti rupe" u znanju ili ga nadopuniti utoliko je ovo odlican izbor!Uz opustenu atmosferu nista nije problem.Rezultatima sam jako zadovoljna :) Zelim isto i buducim polaznicima.Sretno!
Review
Preplašena samom maturom iz kemije odvažila sam se pristupiti maturi ali samo uz odlične pripreme! I isplatilo se uz sva očekivanja! Upisala sam željeni fakultet zahvaljujući Caki poduci!!
Review
Iako sam bila skeptična što se tiče priprema jer nisam nikad čula za Caki poduku , više sam nego zadovoljna! Pripreme se bile prilagođene grupi , omogućen je individualni rad , blizak odnos sa predavačem  i uz testove na kraju cjeline smo mogli provjeriti svoje znanje . Pripreme su zaista bolje od svih institucija kojima je namjena priprema za državnu maturu . Preporučam !!

Kontakt

Želite nas kontaktirati ili imate određeno pitanje?

 • Telefon: 095 900 5611

 

Povežite se s nama putem društvenih mreža

Prisutni smo na facebooku i drugim društvenim mrežama. Budite s nama u kontaktu