DATUMI ISPITA DRŽAVNE MATURE U 2017./2018.

LJETNI ROK

7. lipnja GLAZBENA UMJETNOST i ETIKA

8. lipnja LOGIKA i FRANCUSKI JEZIK A I B

11. lipnja SOCIOLOGIJA i  GEOGRAFIJA

12. lipnja BIOLOGIJA i PSIHOLOGIJA

13. lipnja FIZIKA i POLITIKA I GOSPODARSTVO

14. lipnja TALIJANSKI JEZIK A I B i LIKOVNA UMJETNOST

15. lipnja KEMIJA i FILOZOFIJA

18. lipnja HRVATSKI JEZIK A I B (test)

19. lipnja HRVATSKI JEZIK A I B (esej) i ŠPANJOLSKI JEZIK A I B

20. lipnja INFORMATIKA i VJERONAUK

21. lipnja ENGLESKI JEZIK A I B

26. lipnja NJEMAČKI JEZIK A I B i POVIJEST

27. lipnja MATEMATIKA A I B

28. lipnja Materinski jezici nacionalnih manjina (test)

29. lipnja Materinski jezici nacionalnih manjina (esej)

29. lipnja LATINSKI JEZIK A I B

------------------------------------------

OBJAVA REZULTATA: 11. 7. 2018.

ROK ZA PRIGOVORE: 13. 7. 2018.

KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 16. 7. 2018.

PODJELA SVJEDODŽBA: 18. 7. 2018.