Ivica Petar Čališ

OBRAZOVANJE
2017. – Sveučilišni diplomski studij, Kemijski odsjek, Prirodoslovno–matematički fakultet,
Sveučilište u Zagrebu
2015. – Sveučilišni preddiplomski studij, Kemijski odsjek, Prirodoslovnomatematički
fakultet, Sveučilište u Zagrebu
2012. – Gimnazija Antuna Gustava Matoša, Opća gimnazija, Đakovo
STRUČNE AKTIVNOSTI I KNJIGE
2020. – koautor digitalnog udžbenika Kemija 3, PROFIL
2017. – predavanje na Međunarodnoj konferenciji kristalografa u Ljubljani (engleski jezik)
2017. – postersko izlaganje na sveučilišnom skupu za rektorovu nagradu (hrvatski jezik)
2017. – objavljen rad za rektorovu nagradu na zagrebačkom sveučilištu (hrvatski jezik)
2016. – glavni urednik kurikuluma za Tehničku–obrtničku školu Žepče Katoličkog školskog
centara don Bosco u Žepču (9 kurikuluma za 26 zanimanja)
2013. – sudjelovanje u popularizaciji znanosti na Otvorenom danu kemije
2012. – objavljen sažetak rada u časopisu Kemiji u industriji (hrvatski i engleski jezik)
2012. – predavanje na međunarodnom skupu kemijskih inžinjera u Vukovaru (hrvatski jezik)
2011. – četiri predavanja na općinskim i županijskim stručnim skupovima nastavnika kemije
(AZOO) na temu zapažanja i zaključka i inicijalnog ispita kao temelja za izradu plana i
programa nastave kemije u pojedinom razredu (hrvatski jezik)

NAGRADE I PRIZNANJA
Natjecanja:
▪ 2012. – državno Natjecanje iz kemije (pohvala i najbolji eksperimentalni rad)
▪ 2010. – pohađanje priprema za IChO (Singapur)
▪ 2008. i 2009. – državno Natjecanje iz kemije (2. mjesto)
▪ 2007. – državno Natjecanje iz povijesti (2. mjesto)
Nagrade:
▪ 2017. – Nagrada za izuzetan znanstveni uspjeh na studiju Kemije
▪ 2017. – Nagrada za studenta generacije studija Kemije
▪ 2017. – Nagrada za izuzetan uspjeh na diplomskom studiju Kemije
▪ 2017. – Rektorova nagrada (Osobni rad)
▪ 2015. – Nagrada za izuzetan uspjeh u prediplomskom studiju Kemije
▪ 2013. – Posebna Rektorova nagrada (Otvoreni dan Kemije)

▪ 2012. – Nagrada za učenika generacije Gimnazije Antun Gustav Matoš
▪ 2008. – Nagrada za rad o Belousov–Zhabotinsky reakciji na susretu kemijskih
inžinjera u Vukovaru