Salih Hadžismajlović Caki

EDUKACIJA

Kontinuirano obrazovanje na stručnim seminarima i predavanjima u organizaciji MZOŠ te AZOO-a
Predavač na stručnim skupovima nastavnika matematike u srednjim školama gradske, županijske i državne razine
2010 –2011: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – Dopunsko pedagoško-psihološko obrazovanje za nastavnike
2001 –2007: Prirodoslovno matematički fakultet matematički odjel u Zagrebu – diploma računarstva i matematike
1998-2001: XI. gimnazija Zagreb

RADNO ISKUSTVO

2019-2020 – asistent na Visoka škola Aspira – Zagreb. Predmeti Poslovna matematika i Poslovna statistika
2007–2019 – profesor matematike

STRANI JEZICI

Engleski jezik – izvrstan u govoru i pismu. Instrukcije iz matematike držimo i na engleskom jeziku za polaznike internacionalnih škola te studente pripremam za SAT, AP i IB diploma ispite.

ZNAČAJNIJI PROFESIONALNI USPJESI I POSTIGNUĆA

Kao profesor mentor sa učenicima na matematičkim natjecanjima
1. mjesto 2009 Županjsko natjecanje iz matematike – Zagreb
3. mjesto 2009 Državno natjecanje iz matematike – Pula
3. mjesto 2010 Županjsko natjecanje iz matematike – Zagreb
16. mjesto 2010 Državno natjecanje iz matematike – Šibenik
2. i 4. mjesto 2011 Županjsko natjecanje iz matematike – Zagreb
2. mjesto 2012 Županjsko natjecanje iz matematike – Zagreb
9. mjesto 2012 Državno natjecanje iz matematike – Poreč
8. mjesto 2013 Županjsko natjecanje iz matematike – Zagreb

Od 2014.g. radim kao glavni predavač i direktor Caki centra

STIPENDIJE

US Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA, USA) 2008.g – 1 year scholarship
IREX (International Research & Exchanges Board, Washington,USA), 2008.g
IVC (International Visitors Council, Philadelphia, USA ). 2009.g
u periodu svibanj 2008 – svibanj 2009 – studijski boravak u SAD.