Agronomski fakultet – Kemija s osnovama biokemije

Redovito učenje

Kemija je predmet koji traži stalno objavljanje znanja i nije moguće kvalitetno naučiti kasnije gradivo ako ne postoje dobri temelji. Zato je od velike potrebe redovan rad i učenje teorije i zadataka. Radne navike su izrazito važne na fakultetu i to na Agronomskom fakultetu gdje predmet Kemija s osnovama biokemije podrazumijeva široko predznanje jer pokriva veliki dio gradiva kemije.

Ishodi učenja kemije na Agronomskom fakultetu

Pripreme za polaganje Kemije s osnovama biokemije imaju sljedeće ishode:

 • pisanje jednadžbi kemijskih reakcija anoganske kemije te računanje stehiometrijskih podataka,
 • rješavanje zadataka kemijskog računa (udjeli, koncentracije, množina),
 • razumijevanje teorijskih koncepata kemije (konfiguracija, osnove opće kemije)
 • računanje empirijske i molekulske formule,
 • imenovanje organskih spojeva i pisanje kemijskih reakcija u organskoj kemiji,
 • pisanje reakcija i sažimljane reakcija glikolize, ciklusa limunske kiseline i ciklusa ureje,
 • razlikovanje aminokiselina i pisanje reakcija amfoternosti,
 • razlikovanje enzima,
 • razumijevanje koncepata nukleinskih kiselina i pisanje njihovih osnovnih dijelova.

Osim obrazovnih ishoda, sa studentima se radi i na:

 • razvijanju redovitog rada i kontinuiranog učenja,
 • razvijanju bržeg i točnijeg rješavanja zadataka,
 • razvijanju osjećaja točnosti rješenoga zadatka i samopouzdanja.

Nastavni materijali

Osnovni nastavni materijal za pripreme za polaganje ispita je Skripta koja je napisana posebno za Agronomski fakultet, a sastoji se od primjera teorijskih i računskih zadataka s ispita koji su već održani te skripta koja sadrži zadatke koji se rješavaju na nastavi i dodatni zadaci.

Osim toga, koriste se razni udžbenici i zbirke kao dodatni izvof zadataka za rješavanje.

Način rada

Radi se u malim grupama do 7 studenata u vrlo komunikativnom okruženju s individualnim pristupom. Uz redoviti kontakt na pripremama, održavamo kontakt i van priprema preko društvenih mreža te se ostavlja mogućnost kontakta i van dogovorenih termina. Tijekom priprema se na tjednom bazi daju domaće zadaće kako bi se lakše usvojilo i provjerilo gradivo. Pripreme se mogu pratiti i online uz isti način komunikacije kao i uživo.

Pripreme se temelje na samostalnom radu. Nastavnik objasni teorijski uvod i riješi nekoliko primjera nakon čega studenti nastavljaju individualno uz pomoć nastavnika.

Trajanje priprema i termini

Pripreme traju  10 termina. Termini traju po dva školska sata što je sve skupa 20 školskih sati tijekom priprema. Pripreme kreću sredinom ili krajem ili početkom travnja i traju sve do prvog zimskog roka. Pripreme se održavaju jednom tjedno po dogovoru tako da se termin priprema ne kosi s obvezama na fakultetu.

Plaćanje se može izvršiti gotovinom ili preko računa i moguće ga je izvršiti u više rata prema dogovoru.
Naše grupe su male i od tri studenta nadalje te se ostvaruje individualan pristup.
Radi se individualno na samom satu, a nakon toga se dobiju zadaci za vježbanje koji se mogu pregledati tijekom tjedna van priprema.
Pripreme se održavaju tijekom tjedna u terminu kada nisu predavanja na fakultetu po 90 minuta tjedno ili po dogovoru.
Prijava
Slobodnih mjesta: 0 studenata
Trajanje: 20 školskih sati
Lekcije: 16
Video: da
Vrsta priprema: Nastava uživo i online

Radno vrijeme

Monday8:00-20:00
Tuesday8:00-20:00
Wednesday8:00-20:00
Thursday8:00-20:00
Friday8:00-20:00
SaturdayPo dogovoru
SundayPo dogovoru
Agronomski fakultet – Kemija s osnovama biokemije
Cijena:
125€