Fizika za državnu maturu

Radimo u maloj grupi do 6 učenika gdje je učenje 50% produktivnije i kvalitetnije. Uz odlične profesore, video rješenja i interaktivne simulatore ni teorija nije bauk.
Profesor
Caki
7 students enrolled
0
0 ocjena
 • Opis programa
 • Program rada
Pripreme za maturu fizika

Područja ispitivanja na maturi iz fizike

PodručjePotpodručje
Struktura tvari (oznaka A)Termodinamika
Moderna fizika
Međudjelovanje (oznaka B)Mehanika
Elektromagnetizam
Titranje, valovi i optika
Moderna fizika
Gibanje (oznaka C)Mehanika
Elektromagnetizam
Titranje, valovi i optika
Moderna fizika
Energija (oznaka D)Mehanika
Termodinamika
Elektromagnetizam
Titranje, valovi i optika
Moderna fizika

Ciljevi i metode rada

Tijekom priprema učenike ćemo podučiti i uvježbati da tijekom ispita državne mature iz fizike budu sposobni:

 • riješiti konceptualne (teorijske) i numeričke primjere zadataka
 • prikazati rezultate s pogreškom mjerenja, tablično i grafički obradi rezultate
 • tumačiti dobivene rezultate
 • rješavati zadatke ne samo s primjera starih matura nego i iz drugih zbirkih preporučenih za pripremu ispita

Rad u maloj grupe u učionici od maksimalno 6 učenika će vam pomoći da brže i bolje savladate gradivo te više i češće komunicirate s profesorima oko nejasnoća u zadacima.

Radi se intenzivno i komunikacija je stalno prisutna između učenika i profesora te je puno produktivnije učenje nego na drugim pripremama u Hrvatskoj. Učenici su tijekom cijelih priprema u kontaktu s profesorima tijekom i izvan nastavnog procesa kroz zajedničku Whatsapp grupu.

Ulaganje u znanje kod nas se višestruko isplati kad dođu rezultati ispita.

Nastavni materijali

Printani materijali

Skripta sadrži preko 900 zadataka različitih težina s rješenjima koji pokrivaju sve ishode učenja koji su propisani novim ispitnim katalogom državne mature. U skripti se nalazi detaljan pregled teorije koju će te obraditi s profesorima na satu.

Za svako poglavlje u skripti sadrži teorijski sažetak, zadatke za rad na satu, zadatke za vježbu te ispit za provjeru znanja.

Digitalni nastavni materijali

Osim skripte u tiskanom obliku, učenici će dobiti pristup

 • našem sustavu za e-učenje tj. virtualnoj učionici
 • snimkama video predavanja kako bi uvijek mogli ponoviti i utvrditi gradivo tijekom priprema
 • starim testovima iz fizike s državne mature sa rješenjima
 • pomoćnim appletima i alatima za bolje konceptualno razumjevanje nastave fizike

Trajanje priprema

Sadržaj naveden u skripti ćemo obraditi u okviru 50 školskih sati tijekom kojih ćemo za vas riješiti primjere zadataka koji obuhvaćaju najvažnije ishode učenja.

Testiranja tijekom priprema

Učenici prije početka priprema prolaze obavezno inicijalno testiranje a tijekom priprema pišu 19 testova provjere usvojenosti sadržaja.

Testiranje po vrši po zadacima koji su stavljeni prema ishodima učenja. Kako bi postigli napredak nužna je redovnost u vježbanju i pisanju domaćih zadaća kao i pohađanja predavanja. Testove pišete samostalno doma.

Način izvođenja nastave

  • 50 sati uživo: nastava se u svim grupama izvodi uživo  u učionicama.
  • nastava online: za one učenike koji su odsutni s predavanja ili ne žive u Zagrebu nastavu mogu pratiti i online u više raspoloživih termina

Termini priprema

Početak:  5.11.2023. i traju do kraja svibnja 2024.g.
Pripreme se izvode u samo jednom ciklusu.
Kalendar priprema ćemo objaviti uskoro

Pročitajte komentare naših polaznika pa se uvjerite i sami da vam nudimo najkvalitetnije pripreme za državnu maturu iz fizike u Zagrebu.

Prolaznost na ispitu iz fizike

Fizika je na državnoj maturi izborni predmet. Prošlih godina se pokazalo da je na izbornim predmetima teže doći do očekivanog, dobrog rezultata, a koji uvjetuje upise na željene atraktivne fakultete, no što je to u slučaju obaveznih predmeta.

Ispit iz fizike obuhvaća područja: mehanika, termodinamika, elektromagnetizam, titranje, valovi i optika te moderna fizika. Ispit je veoma zahtjevan što pokazuju i analize rezultata zadnje državne mature iz 2019. godine: oko 34% pristupnika od 7386 kandidata je palo ispit, tj. 2511 učenika je palo ispit iz fizike na državnoj maturi.
Vrlo je važno gdje će te upisati pripreme za maturu. Vama prepuštamo izbor ali s nama sigurno nećete pogriješiti.