Fizika za državnu maturu

Područja ispitivanja na maturi iz fizike

PodručjePotpodručje
Struktura tvari (oznaka A)Termodinamika
Moderna fizika
Međudjelovanje (oznaka B)Mehanika
Elektromagnetizam
Titranje, valovi i optika
Moderna fizika
Gibanje (oznaka C)Mehanika
Elektromagnetizam
Titranje, valovi i optika
Moderna fizika
Energija (oznaka D)Mehanika
Termodinamika
Elektromagnetizam
Titranje, valovi i optika
Moderna fizika

Ciljevi i metode rada

Tijekom priprema učenike ćemo podučiti i uvježbati da tijekom ispita državne mature iz fizike budu sposobni:

 • riješiti konceptualne (teorijske) i numeričke primjere zadataka
 • prikazati rezultate s pogreškom mjerenja, tablično i grafički obradi rezultate
 • tumačiti dobivene rezultate
 • rješavati zadatke ne samo s primjera starih matura nego i iz drugih zbirkih preporučenih za pripremu ispita

Rad u maloj grupe u učionici od maksimalno 6 učenika će vam pomoći da brže i bolje savladate gradivo te više i češće komunicirate s profesorima oko nejasnoća u zadacima.

Radi se intenzivno i komunikacija je stalno prisutna između učenika i profesora te je puno produktivnije učenje nego na drugim pripremama u Hrvatskoj.

Ulaganje u znanje kod nas se višestruko isplati kad dođu rezultati ispita.

Nastavni materijali

Printani materijali

Skripta sadrži preko 900 zadataka različitih težina s rješenjima koji pokrivaju sve ishode učenja koji su propisani novim ispitnim katalogom državne mature. U skripti se nalazi detaljan pregled teorije koju će te obraditi s profesorima na satu.

Za svako poglavlje u skripti sadrži teorijski sažetak, zadatke za rad na satu, zadatke za vježbu te ispit za provjeru znanja.

Digitalni nastavni materijali

Osim skripte u tiskanom obliku, učenici će dobiti pristup

 • našem sustavu za e-učenje tj. virtualnoj učionici
 • snimkama video predavanja kako bi uvijek mogli ponoviti i utvrditi gradivo tijekom priprema
 • starim testovima iz fizike s državne mature sa rješenjima
 • pomoćnim appletima i alatima za bolje konceptualno razumjevanje nastave fizike

Trajanje priprema

Sadržaj naveden u skripti ćemo obraditi u okviru 44 školska sata tijekom kojih ćemo za vas riješiti primjere zadataka koji obuhvaćaju najvažnije ishode učenja.

Testiranja tijekom priprema

Učenici prije početka priprema prolaze obavezno inicijalno testiranje a tijekom priprema pišu 19 testova provjere usvojenosti sadržaja.

Testiranje po vrši po zadacima koji su stavljeni prema ishodima učenja. Kako bi postigli napredak nužna je redovnost u vježbanju i pisanju domaćih zadaća kao i pohađanja predavanja. Testove pišete samostalno doma.

Način izvođenja nastave

  • 44 sata uživo: nastava se u svim grupama izvodi uživo u učionicama.
  • nastava online: za one učenike koji su odsutni s predavanja ili ne žive u Zagrebu nastavu mogu pratiti i online u više raspoloživih termina

Termini priprema

Početak:  6.11.2022. i traju do kraja svibnja 2023.g.
Pripreme se izvode u samo jednom ciklusu.
Kalendar priprema ćemo objaviti uskoro

Pročitajte komentare naših polaznika pa se uvjerite i sami da vam nudimo najkvalitetnije pripreme za državnu maturu iz fizike u Zagrebu.

Prolaznost na ispitu iz fizike

Fizika je na državnoj maturi izborni predmet. Prošlih godina se pokazalo da je na izbornim predmetima teže doći do očekivanog, dobrog rezultata, a koji uvjetuje upise na željene atraktivne fakultete, no što je to u slučaju obaveznih predmeta.

Ispit iz fizike obuhvaća područja: mehanika, termodinamika, elektromagnetizam, titranje, valovi i optika te moderna fizika. Ispit je veoma zahtjevan što pokazuju i analize rezultata zadnje državne mature iz 2019. godine: oko 34% pristupnika od 7386 kandidata je palo ispit, tj. 2511 učenika je palo ispit iz fizike na državnoj maturi.
Vrlo je važno gdje će te upisati pripreme za maturu. Vama prepuštamo izbor ali s nama sigurno nećete pogriješiti.

Sadržaj i kriteriji te načini ispitivanja i vrednovanja

1
PODRUČJA I POTPODRUČJA ISPITIVANJA na ispitu državne mature iz fizike
Obrazovni ishodi prema ispitnom katalogu za državnu maturu u školskoj godini 2021./2022. -
2
STRUKTURA ispita iz fizike

Plan priprema

1
Fizikalne veličine i mjerne jedinice
2
Kinematika
3
Dinamika
4
Složena gibanja
5
Rad, snaga i energija
6
Gravitacijska sila
7
Mehanika fluida
8
Toplina i plinski zakoni
9
Termodinamika
10
Elektrostatika
11
Stalne struje
12
Magnetizam
13
Izmjenične struje
14
Harmonijsko titranje
15
Valovi
16
Geometrijska optika
17
Valna optika
18
Kvantna i atomska fizika
19
Nuklearna fizika i specijalna teorija relativnosti
Prijava
Slobodnih mjesta: 6 studenata
Trajanje: 44 sata
Lekcije: 21
Video: 44 sata
Vrsta priprema: Nastava uživo i online

Radno vrijeme

Monday8:00-20:00
Tuesday8:00-20:00
Wednesday8:00-20:00
Thursday8:00-20:00
Friday8:00-20:00
SaturdayPo dogovoru
SundayPo dogovoru
Fizika za državnu maturu
Cijena:
204.39€
Ova web stranica koristi kolačiće i traži od vas osobne podatake da poboljšaju vaše iskustvo pregledavanja.