Sadržaj i kriteriji te načini ispitivanja i vrednovanja

PODRUČJA I POTPODRUČJA ISPITIVANJA na ispitu državne mature iz fizike

 1. analizirati pravocrtno gibanje (FIZ SŠ C.1.1.)
 2. primijeniti I. Newtonov zakon (FIZ SŠ B.1.2.)
 3. primijeniti II. Newtonov zakon (FIZ SŠ B.1.3.)
 4. primijeniti III. Newtonov zakon (FIZ SŠ B.1.4.)
 5. primijeniti zakon očuvanja energije (FIZ SŠ D.1.5.)
 6. analizirati kružno gibanje (FIZ SŠ C.1.6.)
 7. primijeniti zakon gravitacije i analizirati gibanje Zemlje i nebeskih tijela (FIZ SŠ C.1.7.)
 8. primijeniti zakone statike fluida (FIZ SŠ B.2.1.)
 9. primijeniti zakone dinamike fluida (FIZ SŠ C.2.1.)
 10. primijeniti model čestične građe tvari (FIZ SŠ A.2.2.)
 11. analizirati i primijeniti zakone idealnoga plina i molekulsko-kinetički model plina(FIZ SŠ D.2.3.)
 12. analizirati termodinamičke procese i sustave (FIZ SŠ D.2.4.)
 13. objasniti elektrostatičke pojave, primijeniti koncepte i zakone elektrostatike (FIZ SŠ B.2.5.)
 14. opisati električno polje (FIZ SŠ B.2.6.)
 15. primijeniti zakone elektrodinamike u električnome strujnom krugu (FIZ SŠ C.2.7.)
 16. opisati svojstva magneta i analizirati vezu između električne struje i magnetizma (FIZ
  SŠ B.3.1.)
 17. analizirati magnetsko međudjelovanje i objasniti primjene (FIZ SŠ B.3.2.)
 18. analizirati elektromagnetsku indukciju i primjene (FIZ SŠ B.3.3.)
 19. analizirati harmonijsko titranje (FIZ SŠ C.3.4., FIZ D.3.4.)
 20. objasniti nastanak vala i analizirati valna svojstva (FIZ SŠ C.3.5., FIZ SŠ D.3.5.)
 21. analizirati valna svojstva zvuka (FIZ SŠ C.3.6., FIZ SŠ D.3.6.)
 22. primijeniti zakone geometrijske optike (FIZ SŠ C.3.7., FIZ SŠ D.3.7.)
 23. analizirati valnu prirodu svjetlosti (FIZ SŠ C.4.1., FIZ D.4.1.)
 24. objasniti nastanak, svojstva i primjene elektromagnetskih valova (FIZ SŠ C.4.2., FIZ D.4.2.)
 25. analizirati valno-čestični model svjetlosti i tvari (FIZ SŠ A.4.3., FIZ SŠ D.4.3.)
 26. analizirati model atoma i energijske spektre (FIZ SŠ A.4.4., FIZ SŠ D.4.4.)
 27. objasniti model atomske jezgre i nuklearne reakcije (FIZ SŠ A.4.5., FIZ SŠ D.4.5.)
 28. analizirati radioaktivne raspade i opisati učinke ionizirajućega zračenja na žive organizme (FIZ SŠ B.4.6., FIZ SŠ D.4.6.)
 29. opisati i primijeniti ideje specijalne teorije relativnosti (STR) (FIZ SŠ C.4.7., FIZ SŠ D.4.7.)
 30. opisati model nastanka i strukturu svemira (FIZ SŠ B 4.8., FIZ SŠ D 4.8.)
Ova web stranica koristi kolačiće i traži od vas osobne podatake da poboljšaju vaše iskustvo pregledavanja.