FSB matematika 2 kolokvij

Profesor
Caki
0
0 ocjena
 • Opis programa
 • Program rada
MAT2 pripreme FSB

Pripreme iz matematike 2 za kolokvije i ispite organiziramo uživo i putem video materijala za samostalno učenje.

Sadržaj priprema iz matematike 2 na FSB-u

1.kolokvij iz matematike 2 – 12 sati video objašnjenja i rješenja kolokvijskih zadataka. Cijena 25€

2.kolokvij iz matematike 2 – 12 sati video objašnjenja i rješenja kolokvijskih zadataka.  Cijena 25€

Oba kolokvija u paketu – 40€

Pripreme uživo – detaljno, temeljito uz maksimalni individualni rad s studentom. Svi studenti koj

 1. detaljni uvod u integrale za učenike koji u srednjoj školi nisu ništa učili o integralima i pri puta se s njima susreću na fakultetu
 2. obrada svih metoda integracije na kolokvijskim zadacima i dodatnim primjerima zadataka kolokvijskog tipa za samostalnu vježbu s rješenjima. Sve metode integracije su objašnjenje na kolokvijskim tipovima zadataka.
  1. tablično integriranje
  2. metoda supstitucije
  3. metoda parcijalne integracije
  4. metoda rastava na parcijalne razlomke
  5. kombinirane metoda
  6. integriranje racionalnih funkcija
  7. integriranje iracionalnih funkcija
  8. trigonometrijska supstitucija
  9. hiperbolna supstitucija
 3. Primjena integrala na računanje površine, volumena, duljine luka i težišta tijela
 4. Diferencijalne jednadžbe prvog reda (separacija varijabli, linearna, homogena diferencijalna jednadžba, Beronulijeva)
 5. diferencijalne jednadžbe familije krivulja i ortogonalne trajektorije,harmonijski oscilator
 6. (ne)homogene diferencijalne jednadžbe drugog reda s konstantnim koeficijentima
 7. gradijent, totalni diferencijal i primjene, usmjerena derivacija
 8. parcijalne derivacije višeg reda, diferencijal višeg reda
 9. lokalni,globalni i uvjetni ekstremi
 10. dvostruki integral u pravokutnim koordinatama i polarnim koordinatama
 11. primjena dvostrukih integrala – volumen, masa, težište, srednja vrijednost funkcije,oplošje
 12. trostruki integrali i primjene

 

Program rada