Hrvatski jezik

Profesor
Caki
35 students enrolled
0
0 ocjena
 • Opis programa
 • Program rada
 • Česta pitanja
pripreme_hrvatski

Metode rada i ciljevi priprema za državnu maturu

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu rada na pripremama za maturu i u školi, optimizirali smo satnicu hrvatskog jezika s obzirom na predznanje učenika.

 • Na početku priprema za maturu provodimo ispit predznanja.
 • Predavanje gradiva je organizirano u nastavne cjeline. Nakon svakih nekoliko cjelina provodimo ponavljanje i kratku provjeru znanja.
 • Profesor s priprema autor je skripte u kojoj su sumirani svi sadržaji koji se pojavljuju na Državnoj maturi.
 • Školski esej ispravljamo prema smjernicama koje je propisao Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje, učimo pisanje svih triju tipova eseja (interpretativni, raspravljački, usporedno- raščlambeni) i vježbamo onoliko primjera koliko je učeniku potrebno.
 • Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu ispravljanja školskog eseja, nakon svakog ispravka upućujemo učenika na sporna mjesta koje treba vježbati.

Raspodjela nastavnih sati na pripremama iz hrvatskog jezika

KNJIŽEVNOST – 20 sati
JEZIK – 10 sati
ŠKOLSKI ESEJ – 6 sati

Osim skripte u tiskanom obliku, učenici će dobiti pristup

 • našem sustavu za e-učenje tj. virtualnoj učionici
 • starim testovima iz hrvatskog jezika s državne mature sa rješenjima
 • pomoćnim prezentacijama i materijalima koji će im pomoći sistematizirati gradivo
 • dodatnim zadacima za vježbu i provjeru znanja

Trajanje programa priprema iz hrvatskog jezika

Sadržaj naveden u skripti i po katalogu MZOŠ ćemo obraditi u okviru 36 školskih sati.

Jesu li radni materijali uključeni u cijenu priprema?
Da, svi materijali koje koristite na pripremama su uključeni cijenu i ništa se dodatno ne doplaćuje.
Da li se nastava održava online ili uživo?
Nastava se održava uživo a za odsutne učenike i online tako da niti jedan sat nastave ne trebate propustiti iz bilo kojeg razloga