Program rada
Program: Hrvatski jezik
Prijavi se
Text lesson

Književna teorija i povijest

Književnost je jedna od umjetnosti što čini čovjekov mentalni univerzum. Kako se izražava jezikom, možemo je nazvati i jezičnom umjetnošću. Kolokvijalno rečeno, često je nazivaju umjetnošću riječi.

Književnošću se bave spisatelji, pjesnici, dramatičari koji se nazivaju stvarateljima književnosti, a znanost koja proučava zakonitosti književnosti kao umjetnosti naziva se znanost o književnosti.

Književna se znanost sastoji od nekoliko područja, a to su književna teorija, književna povijest, književna kritika i književna metodologija.

Književna je teorija disciplina koja proučava unutarnje zakonitosti nekoga djela (pripadnost nekom rodu, vrsti, tematsko-idejni sloj…). U vezi je s književnom teorijom i proučavanje jezika književnoga djela, a time se bavi književna stilistika koja je primarno jezikoslovna disciplina.

Književna povijest proučava kontekst u kojem je neko djelo nastalo (književno razdoblje, strujanje, stil) i autorovu poziciju u tom kontekstu.

Književna kritika bavi se vrednovanjem književnih djela i njihovim pozicioniranjem u neki književni kontekst. Književna je metodologija od svih najviše pozicionirana jer stvara i istražuje metode kojima se književnost proučava i sudjeluje u ostalim trima područjima.

Osnovna je podjela književnosti na usmenu i pisanu. Usmena je književnost stara kao i sam čovjek, a nastala je usmenim prenošenjem književnoga materijala iz generacije u generaciju. Pisana se književnost pojavila u vrijeme starih civilizacija i traje do danas. Odvajanje usmenosti od pisanosti dogodilo se u romantizmu kada književnost dobiva i predznak svjetska i kada se širi izvan svojih tadašnjih granica obarajući i rušeći civilizacijske i kulturne prepreke. Druge su podjele književnosti po književnim razdobljima i epohama, a treće po književnim rodovima i vrstama.