Grupne instrukcije iz kemije – 1. razred

Redoviti rad iz kemije

Instrukcije iz kemije za osnovnu i srednju školu se pokazuju kao prijeko potrebne u zadnje vrijeme. Kemija je predmet u kojem redoviti rad najviše dolazi do izražaja. Svi imaju iskustva iz kemije u kojem dolazi do višemjesečnih i višegodišnjih teškoća s gradivom ako se propusti koji sat. Osobito su bitne osnove anorganske i organske kemije bez kojih se ne može svladati gradivo. U današnje doba novog kurikuluma, izrazito se zahtjeva redoviti rad učenika i temeljito svladavanje osnovnih koncepata jer se pojavljuju iznova svake godine.

Zbog toga, više je načina na koje učenici traže instrukcije iz kemije kao što su:

 • individualne ili grupne instrukcije pred ispit (Individualno),
 • redovite individualne instrukcije,
 • redovite grupne instrukcije za unaprijeđivanje gradiva,
 • redovite grupne instrukcije za natjecanja.

Rad profesora

Instrukcije iz kemije održava profesor Ivica Petar Čališ s dugogodišnjim iskustvom rada s raznim učenicima i studentima. Odlikuje se visokom metodičnošću i susretljivošću s učenicima te otvorenim individualnim radom kao i u grupama. Autor je udžbenika te niza video lekcija na raznim platformama.

Profesor Čališ odlikuje se vrsnim psihološkim apsektom rada s učenicima gdje osim rada na gradivu, radi i na psihološkom pristupu učenju kemije, odnosu prema radu i samopoštovanju učenika te razvijanju samosvjesnosti i samoprocjenjivanja kao temelja uočavanja potrebe za pomoći.

Redovite grupne instrukcije

Način rada u redovitim grupnim instrukcijama temelji se na individualnom pristupu u manjim grupama (3-5 učenika) zbog čega se znantno podiže kvaliteta rada. Profesor ukratko objasni ili ponovi gradivo te se odmah individualno rješavaju primjeri i zadaci s naglaskom na metodičko postepeno povećanje težine primjera i zadataka. Po završetku većine termina, učenici dobivaju zadaću koja se komentira idući tjedan.

Termini priprema su u radnom tjednu u terminu suprotnom od smjene u školi. Jedan termin sastoji se od 90 minuta priprema. Tijekom mjeseca održavaju se četiri termina, a po mogućnosti moguće je dodati peti po dogovoru.

Cijena jednog termina (90 minuta) u grupi je 120 kuna.

U tjednim pripremama baziramo se na:

 • produbljivanju srednjoškolskog gradiva,
 • redovitom rješavanju zadataka,
 • rješavanju težih primjera zadataka i konceptualnih primjera,
 • rješavanju zadataka s natjecanja,
 • rješavanju zadataka s državnih matura,
 • rješavanju prilagođenih zadataka s kemijskih olimpijada,
 • predavanju dijela izbačenog gradiva iz starog kurikuluma potrebnog za prijemne ispite i bolje shvaćanje kemije.

Tjedne pripreme svakako bi trebali odabrati učenici koji:

 • planiraju redovito raditi i produbljivati svoje znanje iz kemije,
 • planiraju pisati kemiju na državnoj maturi,
 • planiraju ići na natjecanja iz kemije,
 • planiraju pisati prijemni ispit na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.

Prednosti odabira tjednih priprema su:

 • redovito učenje gradiva,
 • dodatno pojašnjenje gradiva koje se obrađuje u školi,
 • dodatno vježbanje školskog gradiva,
 • obrađivanje dodatnog gradiva radi lakšeg razumijevanja,
 • postepena priprema za ispite, natjecanja, državnu maturu i prijemne ispite,
 • stvaranje velike baze zadataka i teorije što može biti temelj za pravljenje vlastite skripte,
 • stvaranje osobnijeg odnosa s profesorom i prilagodba gradiva.

Redovito provjeravanje gradiva

Tijekom priprema, nekoliko puta godišnje, postoji mogućnost pristupa ispitu koji će sadržavati prethodno odrađeno gradivo. Ispit traje 80 minuta te učenike priprema na ispite u školi, ali i na ispite koji se rješavaju dulji vremenski period kao što su ispiti državne mature, natjecanja i prijemni ispiti.

Ispiti se održavaju u dodatnim terminima tjednih priprema tijekom radnog tjedna ovisno o smjenama u školi.

Individualne instrukcije (jedan na jedan)

Individualne instrukcije su po dogovoru između učenika (roditelja/staratelja) i profesora u određenim terminima tijekom dana (tijekom radnog vremena i van radnog vremena) ili vikendom.

Termin za individualne instrukcije traje 90 minuta, a instrukcije se mogu održavati uživo ili online. Cjenik individualnih instrukcija ovisi o terminu održavanja te programu rada.

Rad u individualnim instrukcijama razlikuje se ovisno dolazi li se na instrukcije isprekidano (pred ispit) ili kontinuirano. U isprekidanim instrukcijama polazi se od osnovnih znanja te se na njima dalje gradi potrebno unaprjeđenje. U slučaju nepostojanja osnovnih znanja, njih se objašnjava te dalje radi. Preporuča se rad prema već danim materijalima od strane profesora u školi. U slučaju nepostojanja ispita, naš profesor sam osmišljava materijale koji su najviše prilagođeni učeniku.

Kod kontinuiranih instrukcija, prati se rad učenika u redovitoj nastavi, zajedno rješavaju zadaće i materijali dani od strane profesora u školi te materijali nastali na instrukcijama. Učeniku se pristupa individualno te prema mogućnostima dodatno objašnjava gradivo i zadaju sve teži zadaci. Ovakav oblik individualnih instrukcija pokazao je puno prednosti zbog kontinuiranog rada i boljeg upoznavanja učenika i profesora zbog čega se instrukcije mogu bolje organizirati.

undefined

Instrukcije se odvijaju na mjesečnoj bazi te se nastavljaju po dogovoru u idućem mjesecu.
Učenici nakon svakih instrukcija dobivaju dodatnu zadaću koju je potrebno riješiti do idućeg puta.
Moguće je na instrukcije se prijaviti usred mjeseca, a cijena ovisi o broju termina koje se pohađa.
Na svake instrukcije je potrebno ponijeti bilježnicu u koju se vježba, periodni sustav elemenata i kalkulator.
Instrukcije se mogu pratiti online i uživo što je po dogovoru.
Instrukcije se održavaju po dogovoru tijekom tjedna ili iznimno vikendom.
Slobodnih mjesta: 1 student

Radno vrijeme

Monday8:00-20:00
Tuesday8:00-20:00
Wednesday8:00-20:00
Thursday8:00-20:00
Friday8:00-20:00
SaturdayPo dogovoru
SundayPo dogovoru
Grupne instrukcije iz kemije – 1. razred
Cijena:
Besplatan program