Matematika A razina

caki pripreme matura matematika

Specifičnost naših priprema

 1. male grupe u učionici od maksimalno 6 učenika
 2. dinamičan rad, visoka razina komunikacije između profesora i učenika te puno produktivnije učenje nego na drugim pripremama u Hrvatskoj.
 3. daleko bolji rezultati koje naši polaznici postižu na ispitima od konkurencije. Ulaganje u znanje kod nas se višestruko isplati kad dođu rezultati ispita.

Nastavni materijali

Printani materijali

Skripta sadrži preko 1500 zadataka različitih težina s rješenjima koji pokrivaju sve ishode učenja koji su propisani ispitnim katalogom državne mature.

Za svako poglavlje u skripti sadrži zadatke za rad na satu, zadatke za vježbu te ispit za provjeru znanja.

Digitalni nastavni materijali

Osim skripte u tiskanom obliku, učenici će dobiti pristup

 • našem sustavu za e-učenje tj. virtualnoj učionici
 • video rješenjima ispitnih zadataka s državne mature
 • snimkama video predavanja
 • starim testovima iz matematike s državne mature sa rješenjima
 • pomoćnim matematičkim alatima i appletima

Trajanje priprema za matematiku na višoj razini

Sadržaj naveden u skripti ćemo obraditi u okviru 60 školskih sati, tijekom kojih ćemo za vas riješiti sve najvažnije primjere zadataka koji obuhvaćaju najbitnije ishode učenja tj. tipove zadataka koji će se pojaviti na maturi.

Testiranja tijekom priprema

Po završetku cjeline slijedi testiranje po zadacima koji su stavljeni prema navedenim ishodima učenja. Kako bi postigli napredak i napredak na testiranjima nužna je redovnost u vježbanju i pisanju domaćih zadaća kao i pohađanja predavanja. Testove pišete samostalno doma.[/vc_column_text]

Način izvođenja nastave

 • 60 sati uživo: nastava se u svim grupama izvodi uživo u učionicama.
 • nastava online: za one učenike koji su odsutni s predavanja ili ne žive u Zagrebu nastavu mogu pratiti i online u više raspoloživih termina

Svi učenici koji upišu pripreme za istu cijenu programa mogu pratiti uživo nastavu u opsegu od 60 sati i dodatno 60 sati nastave online.

Termini priprema

Početak:  5.11.2023. i traju do kraja svibnja 2024.g.
Pripreme se izvode u samo jednom ciklusu.
Kalendar priprema ćemo objaviti uskoro

Pripreme za maturu – Ciljevi i metode rada

Tijekom priprema učenike ćemo podučiti i uvježbati da tijekom ispita državne mature iz matematike budu sposobni:

 • upotrebljavati matematički jezik tijekom čitanja, interpretiranja i rješavanja zadataka
 • očitavati i interpretirati podatke zadane u analitičkome, tabličnome i grafičkome obliku ili riječima te u navedenim oblicima jasno i precizno prikazivati dobivene rezultate
 • primijeniti matematičke modele na različite problemske situacije, naći rješenje te provjeriti ispravnost dobivenoga rezultata
 • upotrebljavati različite matematičke tehnike tijekom rješavanja zadataka
 • upotrebljavati džepno računalo i sve njegove funkcije kako bi ubrzali i olakšali rješavanje ispitnih zadataka

Redosljed predavanja

Svake godine se materijalu dorađuju i usklađuju s ispitnim katalogom iz matematike za državnu maturu. Zadaci s prošlih rokova mature odabrani su pomno i smisleno, tako da učenik stječe uvid u pregled gradiva i tipične zadatke koji se pojavljuju na ispitnim.
Skripta je podijeljena u poglavlja s pratećim rješenjima učenici dobivaju u trajno vlasništvo. U njoj su izabrani najvažniji i najreprezentativniji zadaci s državne mature te su nadopunjeni lakšim ili težim primjerima sličnih zadataka iz drugih izvora.
Pripreme traju 60 školskih sati nastave uživo. Svaki učenik koji upiše naše pripreme može pohađati dodatnih 60 sati nastave online potpuno besplatno i tako duplo bolje izvježbati gradivo s ukupno 120 sati za istu cijene.
Mi radimo isključivo u malim grupama. Dvije učionice imaju kapacitet maksimalno 6 učenika te jedna učionica maksimalno 9 učenika.
Sve su učionice klimatizirane , opremljene HD kamerama i projektorima te bijelom pločom. U našim prostorima vam je na raspolaganju brzi Wi-Fi internet.
Predavanja iz matematike drži profesor Caki, meg.edu.matematike i računarstva. Više informacija o radu i dostignućima pogledajte na profilnoj stranici profesora.
Da. Samo izaberite u prijavnici predmete koje želite spremati zajedno s matematikom. Ispunite prijavnicu i pošaljite nam je.
Pripreme iz matematike se održavaju u tjednu u poslijepodnevnim terminima ili preko vikenda prijepodne. Točan raspored ćemo vam poslati nakon sto završe prijave
Da, pred testiranje kandidata je obavezno i provodimo ga tjedan dana prije početka priprema.
Iako su grupe već same po sebi jako male trudimo se na osnovu ocjena, rezultata pred testiranja i izbora fakulteta koje želite upisati složiti homogene - ujednačene po znanju grupe.
Da. Tijekom priprema koje traju 6 mjeseci učenici pišu oko 14 testova dakle skoro svakih 10 dan jedan test
Prijava
Slobodnih mjesta: 34 studenata
Trajanje: 60 sati
Lekcije: 30
Video: 60 sati
Vrsta priprema: Viša razina

Radno vrijeme

Monday8:00-20:00
Tuesday8:00-20:00
Wednesday8:00-20:00
Thursday8:00-20:00
Friday8:00-20:00
SaturdayPo dogovoru
SundayPo dogovoru
Matematika A razina
Cijena:
294€