PMF Opća kemija

Cilj priprema

Opća kemija na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (smjer Kemija) poznata je kao vrlo težak predmet kroz dva semestra. Najveći problem s kojim se studenti susreću je manjak literature i zadataka po kojima se može vježbati te velika količina gradiva koja se obrađuje u stehiometriji. Manjak radnih navika i kasni početak učenja za kolokvije dodatno pojačavaju težinu i ovako teškog predmeta. Tijekom priprema, odnosno instrukcije iz kemije za prirodoslovno-matematički fakultet (smjer Kemija), sa studentima se najviše radi na:

  • stvaranju strategije rješavanja zadataka na temelju teksta zadatka
  • stvaranju koncepata rješavanja pri čemu se izbjegava shematsko učenje rješavanja zadataka, a potiče individualistički pristup svakom zadatku
  • uočavanju potrebnih podataka za razliku od onih koji nisu potrebni u zadatku
  • stvaranju radnih navika rješavajući tjedne zadaće

Način rada

Instrukcije iz kemije temelje se na individualnom pristupu u grupama do 7 studenata. Studenti na pripremama mogu biti uživo ili ih pratiti online u dogovorenom terminu. Komunikacija s predavačem je konstantna pri čemu studenti mogu redovito komunicirati s predavačem i van termina priprema kada se mogu komentirati zadaci. Nakon svakog termina instrukcija iz kemije, dobivaju se domaće zadaće o gradivu koje je obrađeno. Domaće zadaće temelje se na raznim zadacima koji su bili na kolokvijima i ispitima tijekom prošlih godina. Time se potiče kontinuirani rad. Moguće je organizirati i individualne instrukcije s nekim od studenata ako se ukaže potreba.

Termini priprema i cijena

Termini su u prijepodnevnim ili poslijepodnevnim terminima tijekom radnog tjedna ovisno o rasporedu nastave studenata. Pripreme iz kemije sastoje se od 16 termina po 90 minuta, odnosno 32 školska sata. Tijekom tih 24 sata obrađuju se sve teme iz Stehiometrije.Pripreme se sastoje od 4 ciklusa po četiri termina – za svaki kolokvij po četiri termina. Na pripreme se može ići samo za jedan kolokvij ili za više. Takav oblik priprema počinje krajem listopada. Cijena priprema za jedan kolokvij je 80 E za četiri termina, a za upisivanje cijelog ciklusa dogovara se popust.

U slučaju da se studenti žele pripremati za polaganje ispita, pripreme počinju tijekom ožujka ili nakon popunjenja grupe, a sastoje se od 12 termina po cijeni od 140 E.

Plaćanje može biti jednokratno ili u više rata.

Nastavni materijali za opću kemiju

Osnovni nastavni materijali su:

  • skripta sa zadacima koji se pojavljuju tijekom prošlih godina
  • Stehiometrija Milana Sikirice
  • Uvod u stehiometriju Milana Sikirice
  • Interna skripta
  • skripta s računskim zadacima s pismenih ispita FKIT-a
  • razni strani udžbenici
Moguće je plaćati u ratama prema dogovoru.
Testiranja se ne rade na početku instrukcija, nego se sve rupe koje se pojave rješavaju tijekom priprema.
Nakon svakog termina priprema za kolokvij, dobiva se domaća zadaća za idući termin.
Pripreme se odvijaju u terminu koji odgovara svim studentima.
Studenti na početku priprema dobivaju sve potrebne materijale po kojima se radi.
Prijava
Slobodnih mjesta: 0 studenata
Trajanje: 22 sata
Lekcije: 11
Vrsta priprema: Nastava uživo i online

Radno vrijeme

Monday8:00-20:00
Tuesday8:00-20:00
Wednesday8:00-20:00
Thursday8:00-20:00
Friday8:00-20:00
SaturdayPo dogovoru
SundayPo dogovoru
PMF Opća kemija
Cijena:
95€