1. Caki
 2. Kvadratna jednadžba
 3. Četvrtak, 08 Prosinac 2016
 4.  Subscribe via email

Pozdrav,

u prilogu imate zadatke iz matematike za 2 razred srednje škole koji su bili na testu u 5. gimnaziji 2013. godine u Zagrebu. Test iz matematike je za grupu B. 

Zadaci obuhvaćaju gradivo Kvadratna jednadžba. Preuzmite test i probajte ga riješiti. Ako budete imali problema slobodno pošaljite poruku ili pitanje ovdje.

Ovdje pogledajte test i zadatke za grupu A iz iste godine. 

Rješenja iz zadataka ćemo objaviti u slijedećem postu.

Kako se radi o matematičkoj gimnaziji zadaci su nešto teži i zahtjevniji. Evo kratkog opisa zadataka:

Tipovi zadataka u testu:

 1. Racionalna jednadžba kvadratnog tipa.

 2. Parametarska kvadratna jednadžba. Pojam i primjena diskriminante kvadratne jednadžbe i Vieteovih pravila

 3. Faktorizirani oblik kvadratne jednadžbe i primjena Vieteovih pravila

 4. Rastav polinoma na linearne faktore

 5. Sustav kvadratnih jednadžbi s parametrom

 6. * Dokaži tvrdnju uz upotrebu osnovnih pojmova o kvadratnoj jednadžbi.

 

 

Sretno :-)

Prilozi
Custom Fields
5 gimnazija Zagreb

Informacije o državnoj maturu - predmeti, cijene i satnica

Instrukcije iz matematike za školu - cijena i pogodnosti za grupe

Instrukcije iz matematike za fakultet - cijena i pogodnosti za grupe

 

Caki Prihvaćeni odgovor
1
Votes
Undo

Test 5 GIMNAZIJA 2013.g.

Kvadratna jednadžba - zadaci iz matematike za 2 razred

B grupa

 

1. Riješite jednadžbu: $$ \frac{2x-5}{x^2-3x}-\frac{2+x}{x^2+3x}+\frac{x-5}{x^2-9}=0 $$

2. Zadana je kvadratna jednadžba   $${k×(2-x)}^2=(x+k)^2\;,\;k\in\mathbb{R}$$

a.     Za koje k ova jednadžba neće imati realna rješenja?

b.     Za koje k je jedno rješenje jednadžbe jednako nuli?

c .    Za koje je k je suma kvadrata rješenja jednadžbe jednaka 3?

3. Odredi kvadratnu jednadžbu kojoj je jedno rješenje broj $$\dfrac {1} {2-i\sqrt {3}}$$.

4. Rastavite na linearne faktore polinom $$p\left( x\right) =\left( x^{2}+x\right) ^{2}+4\left( x^{2}+x\right) -12 $$

5.   Odredite sve $$a\in \mathbb{R} $$ za koje jednadžbe $$ x^{2}-8x+5a=0,2x^{2}+x-7a=0$$ imaju barem jedno zajedničko rješenje.

*6. Dokažite da od dviju jednadžbi

$$\begin{align*} & \left( a^{2}+b^{2}\right) x^{2}+2acx+c^{2}-b^{2}=0\\ & 2ax^{2}+2cx+b=0\end{align*} $$ barem jedna ima realna rješenja.

Informacije o državnoj maturu - predmeti, cijene i satnica

Instrukcije iz matematike za školu - cijena i pogodnosti za grupe

Instrukcije iz matematike za fakultet - cijena i pogodnosti za grupe

 

 1. prije više od mjesec dana
 2. Kvadratna jednadžba
 3. # 1
 • Strana :
 • 1


There are no replies made for this post yet.
However, you are not allowed to reply to this post.

Prijava na web stranicu

Ako želiš KOMENTIRATI instrukcije, postaviti pitanje ili pronaći test na forumu prijavi se sa Facebook ili Google računom.

Najaktivniji članovi foruma

Caki
Lukas Karačić
Amir Rima
Luka Jeličić
Ida Dukic